Werkwijze

 
Inventarisatie Analyse Conceptualisatie Topologie optimalisatie Engineering Prototyping Serieproductie

Inventarisatie

Onze klanten hebben expertise in hun eigen vakgebied en kennen hun eigen producten als de beste, maar zijn geen specialist in het ontwikkelen van metaalgevormde producten. Daarom beginnen wij onze projecten met een gezamenlijke inventarisatie van de mogelijkheden. In een line-walk selecteren wij gezamenlijk de producten uit uw bestaande productieproces die voor verbetering.

Vervolgens houden wij een workshop waarin wij met uw inkopers en engineers op zoek gaan naar de juiste producten. Deze selectie vindt plaats aan de hand van de producthistorie, stuksaantallen, praktische uitdagingen, stuksprijs, materialen en andere eisen of wensen. Eventuele nieuwe producten komen in deze workshop ook ter sprake. Vaak komen in deze sessies interessante business cases naar voren die leiden tot een vervolg.

Resultaten

De selectie vindt plaats op basis van een 'funnel’-document, een trechter die op basis van enkele kenmerken de gevonden onderdelen prioriteert naar waarde. , deze prioriteert op basis van enkele kenmerken de gevonden onderdelen naar waarde.

Analyse

Elk project begint met het verzamelen van alle beschikbare informatie. In een workshop kijken wij met alle betrokken partijen naar de bestaande productiemethoden, de assemblage en de materialen. Ook maken onze ontwerpers een overzicht van de eisen en wensen van de opdrachtgever. Wij doen onderzoek naar faalgedrag en stellen de load cases op waaraan het product moet voldoen.

Ons doel is om aannames te voorkomen en een zo groot mogelijke ontwerpruimte vast te stellen. Wij zijn continu in gesprek met de opdrachtgever, omdat deze de kennisdrager en specialist is op productniveau. Onze engineers zijn erop gericht om de juiste beweegredenen voor de eisen en wensen te achterhalen.

Resultaten

Alle bevindingen worden door ons op locatie gepresenteerd en gedocumenteerd in een rapport dat dient als basis voor de volgende fasen

 

Conceptualisatie

Onze ontwerpers interpreteren de eisen en wensen van de opdrachtgever en genereren verschillende innovatieve ideeën en oplossingsrichtingen, op het randje van de gestelde ontwerpruimte. Het doel van de conceptualisatie fase is om het spreekwoordelijke stof te doen laten opwaaien. Deze fase is gericht op vernieuwing, verbreding en onderzoek om nog niet eerder bestaande onderwerpen te combineren en tot een optimaal resultaat te komen.

Resultaten

In een afsluitende bijeenkomst presenteren wij een aantal concepten die gebaseerd zijn op verschillende ontwerprichtingen. Deze concepten zijn globaal gevalideerd op sterkte en zijn voorzien van een verwacht prijskaartje. De opdrachtgever kiest het concept, of de elementen daarvan, die onze engineers vervolgens zullen detailleren.

 

Topologie optimalisatie

In complexe situaties bestaat de mogelijkheid om te optimaliseren met topologie optimalisatie-software. Op basis van het krachtenspel binnen de ontwerpruimte plaatst de software materiaal op de plaatsen waar het nodig is om de spanningen onder een gesteld niveau te houden. Deze manier van werken zorgt voor de ideale materiaalverdeling en optimaal gebruik van middelen. De zo berekende geometrie wordt gebruikt als inspiratie voor een nieuw, maakbaar model.

Resultaten

Wij ontwikkelen verschillende digitale modellen die wij presenteren aan de opdrachtgever. Daarbij horen ook het topologie geoptimaliseerde model, de analyse hiervan en het uitgewerkte maakbare model.

Engineering

In deze fase ontwikkelen, detailleren en valideren wij het concept verder. De focus ligt op het creëren van een ideaal maakbaar model met de gewenste levensduur. Om de kosten voor de serieproductie en de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden worden zo min mogelijk bewerkingen en nabehandelingen toegepast. Om dit te waarborgen voeren wij een uitgebreide dialoog met toeleveranciers en partners. De validatie op functie vindt plaats op basis van de eisen en wensen van de opdrachtgever. De sterkte van het onderdeel wordt bepaald door middel van eindige elementen analyse software, ook wel Finite Element Analysis/Method (FEA/FEM)

Resultaten

Optimaal gevalideerde en maakbare modellen en technische tekeningen inclusief een rapport op functie en sterkte.

 

Prototyping

In ieder ontwerpproces testen en valideren wij voor optimisalisatie. Het doel van testen is het reduceren van risico's en onzekerheden. Daarvoor bestaan verschillende manieren van testen. Voor ieder doel is er een geschikte productiemethode, bijvoorbeeld een kunststof 3D-geprint onderdeel voor een geometrische fit, een enkelstuks gietstuk voor een levensduur test, een sample van een materiaal en coating voor een zout-spray test of een visueel model om de zichtlijnen te bepalen. Door ons netwerk van partners kunnen wij u helpen bij iedere vorm van prototyping en denken wij graag met u mee in het selecteren van de juiste prototypingmethode.

 

Serieproductie

Ons pakket van diensten is erop gericht onze opdrachtgevers volledig te ontzorgen. Wij denken vanaf het begin tot het einde van de productlevenscyclus met u mee en kunnen alle gezamenlijk ontwikkelde producten ook leveren.

In het geval dat wij u niet helemaal kunnen ontzorgen kunt u ook contact met ons opnemen voor advies. Wij hebben veel ervaring met leveranciers en hebben een breed netwerk, waardoor wij altijd in staat zijn om een geschikte leverancier voor te dragen waar u direct bij kunt aanvragen en bestellen, zonder tussenkomst van EDS. Neemt u gerust contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden

 

Bel ons voor vragen op
+31 (0) 20 358 5066
Bekijk onze video