Disclaimer

Disclaimer EDS-Casting & Forging

Deze website is te goeder trouw gemaakt, doch biedt geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen voorkomen. EDS Innovation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. EDS Innovation kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

 

Bel ons voor vragen op
+31 (0) 20 358 5066
Bekijk onze video